Škrabákoviny

O nás

Školský časopis Škrabákoviny zaznamenáva to, čo sa v ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
deje, čo nás teší, čomu sa venujeme, o čom sa rozprávame. Tvorcami sú žiaci a pedagógovia,
inšpiráciou každodenný život, motiváciou tvorivá atmosféra v škole.
Tak nech sa páči, vstúpte a čítajte!

Prosím, môžete čítať!

Škrabákoviny 02/2020
Škrabákoviny 01/2020

Tu nás nájdete

ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
M. Hattalu 2151
026 01 Dolný Kubín
tel: 043/5832511
email: skola@zsdk.info